Kadın sev dedi
Sevdi adam
Sev’di kadın
Sevgili’ydi

Kadın yaz dedi
Yaz’dı adam
Yazdı
Şiirdi kadın

Kadın bul dedi
Aradı adam
Buldu
Bul’daydı kadın

Kadın az dedi
Az’dı adam
Azdı zaman
Yandı adam